Uppdatering av profilering

I samband med ny hemsida textar vi även upp vår flotta med vår logga, stiligt!