Bränsle

Denna månade blev en ökning, kan bero på väderleken o vinterdriv på, men tomgången kan bättras och det är lätt att påverka, stäng av bilen vid längre stopp än 30 sekunder.