Fair Transport


Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Börje Svensson Åkeri AB har av Sveriges Åkeriföretag diplomerats i programmet Fair Transport.

Vi åtar oss att leverera hållbara transporter. Vi tar ansvar för vårt företag,
våra medarbetare, våra kunder, vår miljöpåverkan och för trafiksäkerheten.
Vårt löfte – En hållbar affär.