Affärsidé

Vår ide är att göra smidiga och snabba transporter, ett telefonsamtal eller ett kort mejl ska räcka, ska inte kännas omständigt att köra med oss.

  • Vår affärsidé är transporter och logistiktjänster, utförda med högsta kvalité och effektivitet.
  • Med modern fordonsflotta och kompetent personal utför vi kundanpassade tjänster med god service.
  • Alla våra uppdrag utförs på ett trafiksäkert sätt och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Med en bra utbildad personal och modern fordonsflotta ska vi ligga i topp mellan kusterna, snabba, effektiva, säkra och priseffektiva! Kanske inte billigas men bäst det är vårat mål.

Genom att ha varierad vagnspark klarar vi det mesta tex container, pallgods, farligt gods värmegods mm, det ska inte spela någon roll vad du ska transporter mellan kusterna vi ska klara det!