Framtiden

PRAO och APU-elever

Vi försöker ständigt förbättra samarbetet med gymnasieskolor och trafikskolor i regionen för att knyta till oss duktiga chaufförer som är ett måste idag. Börje Svenssons Åkeri AB tar emot ca 10 elever/år.

Det är prao elever från högstadiet som ska få inblick inför kommande studie- och yrkesvägval och det är APU elever från transportgymnasiet som ska skaffa sig erfarenhet från det verkliga arbetslivet.

Vi har även ett nära samarbete med SYAB Transportgymnasium för att ge nyutexaminerade studenter möjlighet att komma in i branschen. Det ger även oss personal med fräsch kunskap för att utöka vår chaufförsstab.