Miljöpolicy

Börje Svenssons Åkeri arbetar för att bidra till en bättre miljö.

Genom att förnya fordonsflottan och kontiunerligt följa upp drivmedelsåtgång och emissioner samt att utbilda chaufförerna i ekonomisk körning, minskar vi slitage och utsläpp som i sin tur bidrar till en bättre miljö.

Varje chaufför har en app i sin mobiltelefon för att samla uppgifter under körningar. Tillsammans med en bränsleansvarig följs detta upp för att minimera utsläppspåverkan av miljön.