Vår verksamhet

Styrkan hos Börje Svenssons Åkeri ligger i vår flexibilitet!

Vi har stor variation på fordon t.ex. bil & släp, dolly, trailer, Link, chassie och lösflaksbilar. Detta innebår att vi kan köra en mängd fordonskombinationer och på så sätt tillgodose de flesta kunders behov.

Vi klarar även tempurerat gods, farligt gods och alla våra bilar är utrustade med bakgaveliftar.