DRIVMEDELSTILLÄGG

 

Vårt Drivmedelstilägg (DMT) bygger på SCB och Sveriges Åkeriföretags index T08SÅ12/14 och regleras från och med mars 2022, fortsatt veckovis tills vidare. DMT anpassas enligt principerna i Sveriges Åkeriföretags index T08SÅ12/14 och uppdateras varje vecka för att återspegla aktuella förhållanden.

 

Aktuellt DMT

42,8%