Telefonlista

Trafikledning 0480 – 88 000

Jonas stark 070 – 347 26 31

Nicklas lindh 070 – 444 33 01

Johan Lagerkrantz 076 – 337 06 21

Putte Rundberg 076 – 166 19 70

Jocke Rundberg 076 – 336 99 06

Kim Fagerstrand 073 – 183 13 37

Daniel Braun 073 – 511 89 57

Hasse Mörfält 070 – 351 22 32

Uffe Mörfält 070 – 715 55 05

Roland Axelsson 070 – 922 16 63

Jens Svensson 072 – 749 84 84

Jocke Olofsson 079 – 337 18 78

Tommy Hansson 070 – 982 08 34

Börje Andersson 070 – 882 14 05

Eilert Boman 070 – 588 69 74

Håkan O – Göteborg 070 – 722 60 41

Finnveden kalmar 0480 – 42 13 06

Andreas Gran Ohamn 070 – 854 55 23

Markus tysk Ohamn 073 – 744 92 15

Lasse Ohamn 070 – 523 89 11

Widens verkstad 0480 – 44 42 99

Micke widens verkstad 076 – 815 98 23

Grind widens verkstad 467190000276768.

Euromaster – kalmar 0480 – 888 30